De Windt Energie
twitter linkedin

 

 

Workshop communicatie

Wij bieden een groep van vijftien high potentials, werkzaam zijn bij verschillende sportbonden, een persoonlijk ontwikkel en uitwisselingsprogramma aan. Als onderdeel van dit talentprogramma bieden wij hen ook graag handvatten rondom het thema communicatie.

Profileren, positioneren en confronteren

Tijdens het afstemmingsgesprek kwam naar voren dat er in de groep verschillende behoeften waren ten aanzien van het thema communicatie: profileren, confronteren en de mogelijkheden van verschillende communicatiestijlen.

De workshop heeft de kaders geduid, welke van toepassing zijn op de uiteenlopende communicatievragen.

Communicatie gaat in de kern altijd over

 • 'Ik' in relatie tot de ander
 • Overeenkomende of verschillende belangen
 • Effectiviteit van handelen door het beïnvloeden van jezelf

Communicatie wordt bepaald door

 • Wat is de context en welke factoren hebben invloed op het gesprek?
 • Wie is de ander en zijn diens belang?
 • Wie ben ik en zijn mijn doelen? 

Samenwerken komt tot stand door

 • Wat - is de opdracht die uitgevoerd dient te worden?
 • Hoe - gaan we de opdracht vormgeven?
 • Wie - zijn er verantwoordelijk voor het resultaat?

Vorm van de workshop

Uitgangspunt voor de vorm was: er is geen goed of fout, wel effectief of niet effectief.

De workshop is inhoudelijk vormgeven door

 • Het uitbeelden van door de deelnemers ingebrachte casuïstiek
 • Rollenspelen aan de hand van eigen praktijksituaties
 • Het driedimensionaal ervaren, bewust worden en toepassen van de theorie.

 

 

 
Intentie + gedrag = effect
 • Eigen denkkaders
 • Blinde vlek
 • Onderliggende boodschappen
 • Inlevingsvermogen
 
 

 "Mensen onthouden niet wat je zegt, 
ze onthouden het gevoel dat je ze geeft."

 
 
Meer

 

 

Reacties  

Nadine Seidenglanz, Eventmanager, KNSB         08-09-2013 08:03         #2
"Binnen het talentprogramma van NOC*NSF “Werken in de Sport” was Daphne een hele dag aanwezig en gaf een workshop over: “Helder en doelgericht communiceren”. Het thema werd aan de hand van theoretische modellen en rollenspelen in verschillende contexten behandeld.
Daphne wist letterlijk en figuurlijk frisse wind(t) in de groep van talenten uit de verschillende sportbonden te krijgen. Haar heldere en directe manier van communiceren was een inspiratie voor alle deelnemers."
Citeer
Marjolein Vermeulen, P&O functionaris, KNVB         11-06-2013 21:17         #1
"Met concrete praktijkoefenin gen, die ondersteund werden door zeer toepasbare theorieën gaf Daphne leiding aan deze workshop. De groep werd op energieke wijze geprikkeld hun persoonlijk communicatiesti jlen in een veilige omgeving te toetsen en ermee te oefenen. Daarbij werd ook het "leren van elkaar" in praktijk gebracht. Iets wat nogal eens ontbreekt in andere workshops. Daphne gaf, vanuit haar achtergrond bij diverse bedrijven, op praktisch en vooral energieke wijze, niet alleen leiding aan de workshop, maar was ook onderdeel van de groep. Haar down-to-earth wijze, maakte dat ze makkelijk toegankelijk was. Ze reageerde weloverwogen op de verbale maar zeker ook op de non-verbale signalen uit de groep. Ook dat waren zeer waardevolle lessen.
Ik was geen onderdeel van de groep maar mocht aan de zijlijn deelnemen. Toch heb ook ik er veel van geleerd. Ik kijk er daarom met veel plezier op terug!"
Citeer