De Windt Energie
twitter linkedin
 

HR advies

Het HR advies richt zich op het optimaliseren van de context rondom een specifieke vraag of situatie. Hierbij kan gedacht worden aan: 'hoe kunnen wij de resultaten van onze functioneringsgesprekken optimaliseren?'.

 

Aanpak

Verkenningsfase

Tijdens deze fase wordt de gewenste situatie besproken, evenals de context van uw vraag.

Analysefase

Bij HR advies is het (volledig) doorlopen van deze fase niet altijd noodzakelijk. Afhankelijk van de vraag wordt - in overleg - de beste keuze gemaakt.

De analysefase is opgebouwd uit meerdere stappen, waaronder:

1. Desk research:

In de fase van het desk-research wordt alle beschikbare informatie doorgenomen.

2. Dieptegesprekken:

Voor een breder beeld rondom de vraagstelling wordt er een representatief aantal interviews gehouden met belanghebbenden en/of beïnvloeders van de vraagstelling. De terugkoppeling vindt plaats op hoofdlijnen en is inhoudelijk niet terug te herleiden naar de individuele gesprekken.

3. De analyse:

In deze fase worden de vraagstelling gekoppeld aan de uitkomsten van de eerdere stappen en de voor u gewenste situatie.

Advies

De vorm waarin het advies wordt gegeven is afhankelijk van uw voorkeur:

1. Persoonlijke presentatie:

Een persoonlijke presentatie waarin de in kaart gebrachte situatie, de beïnvloedende factoren en het advies geschetst worden.

2. Adviesrapport:

Een persoonlijke presentatie aangevuld met een uitgeschreven duiding en aanbevelingen.

3. Actieplan:

Een combinatie van een presentatie of uitgeschreven rapport met een actieplan voor de aanbevelingen:

 

Resultaten

Hands on advies

Een advies dat u de gelegenheid biedt om met de uitkomsten aan de slag te gaan.

Positieve beïnvloeding klantbeleving HR

Het advies is erop gericht de context van uw vraag en de klantbeleving van HR positief te beïnvloeden.

Eventueel kan dit worden aangevuld met de uitvoering van het actieplan en de mogelijkheid om betrokkenen te faciliteren via HR trainingen
 

 
Hard met hart
  • Arbeid als volwassen ruilrelatie
  • Heldere communicatie
  • HR de smeerolie
  • Zakelijk én sociaal
 
 

"Ik raak mensen aan
in de kern van hun kracht
en systemen in de kracht
van hun kernactiviteiten."

 
 
Meer