De Windt Energie
twitter linkedin
 

Anders denken, anders handelen


Hoe klantgericht is de organisatie? Hoe bewust zijn individuele medewerkers zich van hun rol als medebeïnvloeder van de bedrijfsresultaten? Inzicht in de energetische verbindingen tussen mens en organisatie - en mensen onderling - biedt kansen om de lagers te smeren van het HR-proces!

Harmonie in aanpak en doelen

In een optimale arbeidsrelatie dragen mensen vanuit hun eigen kracht bij aan resultaatverbetering. Daar horen heldere afspraken bij over de rolvervulling, evenals openheid en een voortdurende dialoog. Eigenaarschap van de eigen taken leidt tot verantwoordelijkheidsbesef maar ook tot plezier in het samen nastreven van dezelfde doelen. Voor de organisatie wordt de waarde van de arbeidsrelatie duidelijker - en meetbaar.

HR-positionering op strategisch niveau

Een strategische positionering van het HR-proces is direct van invloed op het bedrijfsresultaat. Een goede vormgeving van de HR-strategie is dan ook van belang om toetsbare verbeteringen te realiseren. Vanuit mijn brede en succesvolle ervaring in HRM ondersteun ik organisaties bij deze strategiebepaling, maar ook bij alle stappen om die vervolgens concreet in de praktijk te brengen - en de return on investment inzichtelijk te maken.

Bestaand beleid finetunen

Bij advisering over bestaande processen is het vaak voldoende om met kleine wijzigingen energetische blokkades weg te nemen. Met een andere kijk op dezelfde zaken blijft 80% hetzelfde, maar zorgt 20% finetuning - anders kijken en anders handelen - voor verbeteringen waar mens en organisatie waarneembaar van profiteren.

 
Kansen om de lagers te smeren
  • Energetische verbindingen
  • Harmonie in aanpak en doelen
  • HR positionering
  • Bestaande finetunen
 
 

"Ik klop op dichte deuren,
benoem wat ik zie en
kaart aan waar kansen liggen."

 
 
Meer