De Windt Energie
twitter linkedin
 

Partners in HR

Samen werken aan de optimale inzet van menselijk talent en de klantbeleving van HR.

Managers en medewerkers worden gefaciliteerd om:

  • arbeid te benaderen als een volwassen ruilrelatie
  • daarop afgestemd te communiceren
  • zichzelf en anderen te stimuleren de eigen 50% van de ruilrelatie optimaal in te vullen.

Navigatie

In het hoofdmenu 'opdrachten' zijn enkele opdrachten omschreven; hieronder de vervolgopdrachten.

Sparringpartner CAH Vilentum

In aanloop naar een verzoek om de omschreven training te herhalen, mede voor nieuw aangestelde teamleiders, gevraagd om deel te nemen aan een sparringsessie gericht op het gezamenlijk vaststellen van instellingsbrede outputcriteria voor de teamleiders.

Procesbegeleider MAAT beveiliging

De omschreven training is voorafgegaan door een directietraining. Beide trainingen zijn opgevolgd door het begeleiden van een gezamenlijke dialoogsessie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zakelijk én sociaal
  • Arbeid als volwassen ruilrelatie
  • Heldere communicatie
  • HR de smeerolie
  • Hard met hart
 
 

Zaken doe je met je hoofd,
mensen aansturen met je hart.

 
 
Meer