De Windt Energie
twitter linkedin
 

Reorganisatie ondersteuning

Ondersteuning bij reorganisaties richt zich op het creëren van win-win voor alle partijen.

Procesoptimalisatie

Procesoptimalisatie bij een reorganisatie richt zich op de context waarbinnen deze uitgevoerd dient te worden, en voorziet in vragen zoals:
  • hoe kunnen wij onze reorganisatie op een win-win manier vormgeven?
  • zijn onze reorganisatieprocessen optimaal verbonden aan de doelstellingen van de reorganisatie?

Leidinggevende boventalligen

Om managers de ruimte te geven zich volledig te richten op de nieuwe situatie, en de vertrekkende medewerkers te ondersteunen bij het aanvaarden van de reorganisatieconsequenties voor hen, is het effectief om de hiërarchische begeleiding onder te brengen bij een tijdelijke en reorganisatie onafhankelijke manager.  

 
Meer...
 

Onafhankelijke begeleiding selectiegesprekken

Om de interne invulling van bestaande en nieuwe functies zo onafhankelijk mogelijk te laten verlopen kunnen deze gesprekken worden begeleid en beoordeeld door een onafhankelijke procesbegeleider. 

 
Meer...

 

 

 

 

 
Zakelijk én sociaal
  • Arbeid als volwassen ruilrelatie
  • Heldere communicatie
  • HR de smeerolie
  • Hard met hart
 
 

"Zaken doe je met je hoofd,
mensen aansturen met je hart."

 
 
Meer