De Windt Energie
twitter linkedin
 

Menselijk talent voor optimaal bedrijfsresultaat


Hoe zet je de talenten van je medewerkers in om je bedrijfsresultaat te optimaliseren? Hoe leid je menselijke energie en organisatie-energie in de juiste banen om als winnaar uit de crisis te komen? Met de energie die mij van nature is gegeven, zet ik graag mijn brede vakkennis en ervaring in voor driedimensionale bedrijfsoplossingen. Deze oplossingen beïnvloeden het bedrijfsresultaat, spreken mensen aan op hun talenten en creëren bewustwording.

Uitgangspunten

Arbeid als volwassen ruilrelatie

In een harmonieuze ruilrelatie delen werkgever en werknemer verantwoordelijkheid voor een succesvolle samenwerking. Ze streven dezelfde doelen na en zijn open over verwachtingen, inzet en wat daar tegenover staat.

Heldere communicatie

Een goede samenwerking bereik je door afstemming van onderliggende communicatielagen. De boodschap vanuit de werkgever, het kader en de bedrijfssystemen is eenduidig.

Zakelijk én sociaal

In evenwichtige arbeidsrelaties vormen bedrijfsdoelstellingen het vertrekpunt waar mensen, ieder met hun eigen talenten, aan bijdragen. Een zakelijke aanpak met oog voor de menselijke maat is de basis voor een win-winsituatie waarin resultaatverbetering objectief toetsbaar is. HR is hierbij de smeerolie voor optimale prestaties.
 
Hard met hart
  • Arbeid als volwassen ruilrelatie
  • Heldere communicatie
  • HR de smeerolie
  • Zakelijk én sociaal
 
 

"Zaken doe je met je hoofd,
mensen aansturen met je hart."

 
 
Meer