De Windt Energie
twitter linkedin

Resultaatafspraken

Ontwikkel een training waarbij onze leidinggevenden ondersteunt worden bij het vertalen van onze ambities en Key Performance Indicators (KPI's) naar resultaatafspraken. Daarbij zien wij ook graag dat leidinggevenden sturen op resultaat en aanspreken op gedrag, met behoud van de relatie.

Contextanalyse

De training is voorafgegaan door een representatief aantal analysegesprekken gehouden met deelnemers en belanghebbende. De uitkomsten van de interviewgesprekken zijn vertaald naar:

 • Een voorbereidingsopdracht die de deelnemers een week van te voren ontvangen hebben
 • Een op maat training passend bij de vraag en de context die in kaart is gebracht.

Opbouw van de training

Het programma van de training was erop gericht om een fundering aan te brengen waarna kon worden overgegaan tot het maken van resultaatafspraken, trainingsopbouw.

KPI's vertalen naar functie specifieke resultaten

 • Wat betekent een bepaalde KPI - concreet - voor de verschillende instellingsfuncties?
 • Een gezamenlijke aftrap om aansluitend zelf mee aan de slag te gaan.

Resultaat van de arbeidsrelatie

 • Wanneer er 100% salaris wordt betaald, mag er en navenant resultaat verwacht worden
 • Wat is het effect als een leidinggevende taken van de eigen medewerker overneemt?

Effectieve communicatie

 • Hoe geef je vorm aan een resultaat- en mensgerichte arbeidsrelatie?
 • Hoe stimuleer je dat de ander de verantwoordelijkheid neemt voor de eigen 50%?

Feedback

 • Wat is de waarde van en wat maakt het een lastig thema? 
 • Hoe creëer je een context waarbinnen de kans dat de boodschap wordt opgepakt het grootst is?
 • Vragen, geven en ontvangen.

Vorm van de training

De training sterk gericht op de bestaande en gewenste praktijk, waarbij veel ruimte is ingeregeld voor praktijksimulaties.

Het dagprogramma is vormgegeven door

 • Kennismaking
 • Kennisdeling
 • Kennis eigen maken
 • Kennis in de eigen praktijk
 
Resultaatafspraken zijn
 • Specifiek
 • Meetbaar
 • Acceptabel
 • Realistisch
 • Tijdsgebonden
 
 

"De context bepaalt
de waarde van de norm."

 
 
Meer

Reacties  

Wim van de Weg, Hoofd Onderzoek & Ontwikkeling, CAH Vilentum         14-08-2013 11:45         #2
"Binnen het onderwijs zijn vanzelfsprekend competentieontw ikkeling en –beoordeling corebusiness. Met studenten maak je voortdurend resultaatafspra ken en spreek je hen zo nodig ook aan op gedrag. Om hetzelfde te doen bij collega’s waaraan je leiding geeft, blijkt in de praktijk nog niet zo gemakkelijk, integendeel. Daphne heeft mij echter in haar training geïnspireerd om je daarbij niet neer te leggen! Ze herkent en erkent de problematiek, maar ze weet met praktische voorbeelden en concrete handvaten je uit te dagen en je eigen gedrag en aanpak te verbeteren. Precies wat je ook eigenlijk bij collega’s hoopt te doen. Kortom, een training die je stimuleert (en vertrouwen geeft!) om het geleerde in praktijk te brengen."
Citeer
Tim Menger, Hoofd Internationale Opl., CAH Vilentum         18-07-2013 10:12         #1
"Duidelijke en gedegen training. Ik kende de problematiek al langer.Daphne weet door aansprekende casuïstiek en hands-on werkvormen de veel voorkomende misvattingen en lastige kanten van het proces in perspectief te zetten en je met neus op je eigen gewoontes op dit gebied te drukken.
Resultaten:
*Sterker bewustzijn wat er speelt bij het formuleren van resultaatafspra ken
*Verbeterd protocol
*Feedback-vaardigheden getraind
*Het eigen management team beter leren kennen vwb dit onderdeel (leerzaam om dit samen vanuit een organisatie te doorlopen)
*De noodzaak ervaren resultaatafspra ken nu ook verder te operationaliser en (zou anders nog wel op de achterste brander hebben kunnen belanden)"
Citeer