De Windt Energie
twitter linkedin
 

De Windt Energie ervaren


Bij De Windt Energie draait alles om energiestromen. De universele energie waaruit wij bestaan kunnen we niet zien, maar de resultaten zijn zichtbaar met het blote oog. De aansturende energie kunnen we alleen beleven.

Ik wil u graag inspireren om deze energie samen met mij te ervaren.

Wat betekent dat concreet?

In de praktijk betekent dit dat ik luister naar wat u en uw mensen binnen de organisatie vertellen en mij inlees in de beschikbare HR-informatie. Tegelijkertijd scan ik de energie rondom de processen, systemen en relaties. Ik kijk hoe de missie, visie en strategie energetisch verankerd zijn in de organisatie. Wat die energiestromen concreet binnen uw organisatie doen, kan ik eventueel beeldend illustreren met een tafelopstelling.

 

 

 

Open en krachtig

Ik ben een open en krachtige persoonlijkheid en van nature ‘in tune’ met de energieën die overal om ons heen voelbaar zijn. Noem het een gave of juist een vervorming van krachten; waar het om gaat is dat ik deze vervormingen of kwaliteiten effectief inzet bij het verbeteren van bedrijfsprocessen en arbeidsrelaties.

 

 
Energiestromen
  • Universeel
  • Onderstroom
  • Ervaren
  • ‘In tune’ zijn
 
 

"Ervaar de kracht – beleef de energie."

 
 
Meer