De Windt Energie
twitter linkedin

 


De gedelegeerde werkgeversrol

Wij zijn een snel groeiende organisatie en willen onze leidinggevenden voorbereiden op de uitbreiding van hun rol als mede beïnvloeder van de werkbeleving door onze medewerkers.

Zandloperfunctie van de leidinggevende

De taak van de leidinggevende is metaforisch gezien die van de zandloper: hij of zij informeert en verbindt - via communicatie - de lagen boven en onder zich; beïnvloedt hoe de medewerker zijn of haar arbeidsrelatie en het onderliggende psychologische contract met de werkgever ervaart.

Opbouw van de training

Het programma van de training biedt een integrale kijkt op de hieronder vermelde thema's

Arbeid is een volwassen ruilrelatie

 • Wanneer er salaris wordt betaald, mag er resultaat verwacht worden.
 • Wat zijn de oorzaken van een onvolwassen ruilrelatie?
 • Hoe geef je vorm aan een volwassen ruilrelatie?

Daarop afgestemde communicatie

 • Beïnvloeden van anderen, zonder dat het manipulatie wordt of de eigen 50% wordt overschreden.
 • Hoe stimuleer je dat de ander de verantwoordelijkheid neemt voor de eigen 50%?

Luisteren, begrijpen en verbinden

 • Klopt het beeld dat je hebt, met het beeld van de ander?
 • Kun je overgaan tot het delen van de volgende boodschap? Is daar ruimte voor bij de ander?
 • Hoe spreek je de ander aan met behoud van de relatie?

Feedback

 • Wat is de waarde van en wat maakt het een lastig thema? 
 • Hoe creëer je een context waarbinnen de kans dat de boodschap wordt opgepakt het grootst is?
 • Vragen, geven en ontvangen.

Vorm van de training

De training start met het opzetten van een veilige omgeving. Dit zorgt ervoor dat de deelnemers zichzelf kunnen en mogen zijn; er is geen sprake van goed of fout, wel effectief of niet effectief.

Het dagprogramma is vormgegeven door

 • Kennismaking
 • Kennisdeling
 • Kennis eigen maken
 • Kennis uit de eigen praktijk
 
De leidinggevende
 • Faciliteert de randvoorwaarden voor optimale werkbeleving
 • Is informatieverstrekker voor medewerker en organisatie
 • Spreekt aan op gedrag met behoud van de relatie
 • Beïnvloedt de werkbeleving van de medewerker
 
 

"Dank je wel dat je de moeite neemt,
mij dit over mezelf te vertellen."

 
 
Meer

Reacties  

Manolya Tavsan, HR Manager, MAAT beveiliging         06-06-2013 11:50         #1
"Mijn allereerste kennismaking met Daphne was inspirerend, warm, en in de woorden van Daphne "hard met hart". Niet eerder was opbouwende kritiek zo verademend. Vooral haar scherpe en frisse blik, haar vermogen om structuur aan te brengen in HR processen en de nodige kennis en ervaring maken van Daphne een ware HR Professional. De keuze voor Daphne was dan ook snel gemaakt op het moment dat wij hadden besloten onze Head of Security een training aan te bieden. Al gauw bleek dat een training communicatie voor alle medewerkers op kantoor ook geen overbodige luxe was. Namens ons allen dank ik Daphne voor haar expertise en haar bijdrage aan een groeiend en dynamisch MAATbeveiliging op weg naar de titel "beste werkgever". Daphne is een aanbeveling voor elk bedrijf dat op zoek is naar positieve verandering en talenten van medewerkers optimaal wil benutten."
Citeer