De Windt Energie
twitter linkedin
 

Nieuw leiderschap


Het leiderschap van de toekomst is persoonlijk van aard en vindt plaats tussen medewerkers, teams en afdelingen onderling. De top van de organisatie is sturend richting de markt en faciliteert zelfleiderschap binnen de organisatie. Hierbij is het van belang een nieuwe visie te ontwikkelen op de rol van HR en de HR dienstverlening.

Centraal in het nieuwe leiderschap staat het denken in vertrouwen in plaats van wantrouwen, het denken in schakels van samenwerking in plaats van eigen zekerheden veiligstellen.

Wederkerigheid als instrument

In deze nieuwe visie opereer je als partners. Waar nodig ga je samen met de ander in de klei staan en neem je elkaar bij de hand. Iedereen leert vanuit de eigen sterke punten werken vanuit wederkerigheid. Dat betekent ook zichtbare interne klantgerichtheid implementeren, en kijken naar de drijfveren en behoeften van mensen. HR dient hierbij - in verbinding - autonoom te handelen.

HR leiderschap

De HR-manager is de aangewezen persoon om op te treden als specialist in de verbinding tussen mens en organisatie, en de nieuwe visie op leiderschap door te vertalen naar de HR-strategie, -tactiek en -operatie.
 

 
Horizontaal en verticaal
  • Vertrouwen
  • Rekenschap
  • Verantwoordelijkheid
  • Sturen op resultaat
  • Aanspreken op gedrag
 
 

"Leiderschap met visie:
effectief HR-beleid."

 
 
Meer