De Windt Energie
twitter linkedin
 

Procesbegeleider selectiegesprekken

Als gevolg van de reorganisatie dienen managers op nieuw te vormenfuncties te solliciteren. Door de OR is bepaald dat deze gesprekken begeleidt dienden te worden door een onafhankelijke externe selecteur.

Samen selecteren voor een nieuwe marktgerichte organisatie

Samen met de interne selecteur, de ketenmanager, komen tot een zo onafhankelijk mogelijke beoordeling van de kennis, vaardigheden en het potentieel van de interne sollicitanten.

Het selectieproces

Het proces rondom de selectie van de kandidaten was opgebouwd uit verschillende onderdelen, opgenomen in een Selectie Beslismodel, waar het selectiegesprek een onderdeel van was.

Vereisten en rol van de selecteur

  • Senioriteit, durf en organisatiesensitiviteit

  • Uniformiteit gesprekken garanderen

  • Faciliteren van een objectieve beoordeling

  • Beoordelingen aanleveren bij de beoordelingscommissie.
 
De selecteur
  • Faciliteert de kaders voor een open dialoog
  • Biedt de sollicitant podium om te schitteren
  • Kijkt door de schijn van de schittering heen
  • Bewaakt belangen alle deelnemende partijen
 
 

 "In een ontspannen situatie komt een
directe vraag het beste tot z'n recht."

 
 
Meer