De Windt Energie
twitter linkedin
 

Energie Scan

Wat doen de energiestromen in uw organisatie? Hoe laat u deze voor de organisatie werken?

Stap 1 – Actuele meterstand bepalen

De eerste stap bestaat uit een grondige energetische sterkte-zwakteanalyse van de huidige situatie.

Stap 2 – Aarding

Het aarden zorgt voor een sfeer van vertrouwen en veiligheid waaruit nieuwe energie gecreëerd kan worden. Mens en organisatie gaan nu een veranderingsproces in.

Stap 3 – Weerstand minimaliseren

Hierbij gaat het om het wegnemen van overmatige controlemechanismen en onnodige complexiteit in procedures. Daarbij willen we belemmerende overtuigingen overwinnen en medewerkers in de leerstand brengen.

Stap 4 – Bedrading verleggen

Gedrag komt voort uit bepaalde overtuigingen en patronen. Deze zijn niet vastomlijnd maar te sturen. Gedragsverandering komt tot stand door bedrading te verleggen. Dat is complex, maar wel mogelijk met de juiste integrale aanpak.

Stap 5 – Verbinding maken

Vervolgens is het zaak om optimale aansluiting te realiseren tussen de organisatiedoelstellingen en het potentieel en talent dat binnen de organisatie aanwezig is – op alle niveaus en met een integrale methodiek.

Stap 6 – Hoogrendement

De aanwezige expertise binnen de organisatie moet optimaal worden benut door daarin geen energie verloren te laten gaan of op structurele basis van buitenaf te moeten aantrekken.

Stap 7 – Inzicht in verbruik

Mijn aanpak kenmerkt zich door volledige openheid en transparantie naar alle betrokkenen in elke fase van het verandertraject, van analyse tot uitvoering en evaluatie.

Stap 8 – Energieplan

Ten slotte adviseer ik de organisatie hoe zij de gewenste en gerealiseerde veranderingen in energieverbruik kan vasthouden.

 

 

 
Het proces
  • Luisteren
  • Begrijpen
  • Verbinden
  • Weerstand minimaliseren
  • Doorstroom bieden
 
 

"Ik raak mensen aan
in de kern van hun kracht,
en systemen in de kracht
van hun kernactiviteiten."

 
 
Meer