De Windt Energie
twitter linkedin
 

HR - verbinding - Scan


De HR - verbinding - scan geeft een dieptebeeld waar de kansen voor doorontwikkeling zich bevinden van het HR proces, de HR professionals en de klantbeleving van HR.

 

Aanpak

Verkenningsfase

Wat wil uw organisatie bereiken met de factor arbeid? Tijdens deze fase wordt de gewenste situatie in kaart gebracht. Tevens is dit de fase waarin belanghebbenden, beïnvloeders en de actieve deelnemers van het HR-proces in kaart worden gebracht en geïnformeerd.

Analysefase

De analysefase is opgebouwd uit meerdere stappen, waaronder:

1. Desk research:

In de fase van het desk-research wordt de beschikbare informatie doorgenomen op de verbinding met de bedrijfs- en HR doelenstellingen.

2. Dieptegesprekken:

De dieptegesprekken worden gehouden met een representatief aantal belanghebbenden en beïnvloeders van het HR-proces, evenals met de afnemers en de HR-professionals.
De terugkoppeling vindt plaats op hoofdlijnen en is inhoudelijk niet terug te herleiden naar de individuele gesprekken.

3. De analyse:

In deze fase worden de vraagstelling en organisatiedoelen gekoppeld aan de uitkomsten van het desk-research en de dieptegesprekken.

Terugkoppeling

De terugkoppeling wordt vormgegeven door de keuze die u het beste past. Afhankelijk van uw voorkeur ontvangt u:

1. Persoonlijke presentatie:

Een persoonlijke presentatie waarin de (HR) verbindingslijnen worden geduid in relatie tot de bedrijfsdoelstellingen, inclusief aanbevelingen.

2. Adviesrapport:

Een persoonlijke presentatie aangevuld met een uitgeschreven duiding en aanbevelingen.

3. Implementatieplan:

Een combinatie van een presentatie of uitgeschreven rapport met een implementatieplan voor de gegeven aanbevelingen.

 

Resultaten

Een dieptebeeld

Inzicht in de werking en effectiviteit van de verbindingslijnen tussen de organisatiedoelen en het HR proces; welke beïnvloedende rol speelt de medewerker in het behalen van de organisatiedoelstellingen en hoe zijn de processen en systemen daarop afgestemd?

Aanbevelingen

U ontvangt aanbevelingen voor het klantgericht(er) positioneren van HR en de doorontwikkeling van de HR professionals. Eventueel aangevuld met een implementatieplan en de mogelijkheid om de implementatie inhoudelijk vorm te geven via HR interim
 

 
Hard met hart
  • Arbeid als volwassen ruilrelatie
  • Heldere communicatie
  • HR de smeerolie
  • Zakelijk én sociaal
 
 

"Ik raak mensen aan
in de kern van hun kracht
en systemen in de kracht
van hun kernactiviteiten."

 
 
Meer